Love, nature, peace, honor, balance.
Color, shape, letter, number, sound.

Armastus, loodus, rahu, au, tasakaal.
Värv, vorm, täht, number, heli.


Terms

Aadu Adoma is creator. Creator's right appears at the moment of creation. Creator's creation, content and creations content (textual, voiced, visual, audiovisual, physical, non-physical, digital, non-digital, algorithmic, conceptual etc) belongs exclusively to creator. Creator's exclusive right is to decide about any usage of creation, content and creations content (copying, reproduction, development, modification, using ideas in any form, any format, medium, shape, frequency etc).

Violation of creator's rights is forbidden and punishable. Punishment of offender/s will take place in terms of penalization based on the location of violation and/or in other location or means chosen by creator.

Creation, content and creations content on website www.adoma.ee is for visitor's audiovisual usage only. Visitor is not allowed to violate creator's rights for self-profit, profitable actions, commercial purposes etc. Visitor is not allowed to copy the content of this website digitally nor physically. Visitor is allowed to verbally and in writing share the address of this website.

In case of questions and inqueries send e-mail to adoma(a)adoma.ee.

Thank You!
Tingimused

Aadu Adoma on looja. Looja õigus loomingule tekib loomise hetkel. Looja poolt loodud looming, sisu ja loomingu sisu (tekstiline, heliline, visuaalne, audiovisuaalne, füüsiline, mitte-füüsiline, digitaalne, mitte-digitaalne, algoritmiline, kontseptuaalne jms) kuulub ainuisikuliselt loojale. Looja ainuõigus on otsustada tema poolt loodud loomingu, sisu ja loomingu sisu igasugune kasutamine (kopeerimine, reprodutseerimine, arendamine, modifitseerimine, ideede teostamine igal kujul, igas formaadis, meediumis, vormis, sageduses jne).

Looja õiguste rikkumine on keelatud ja karistatav. Õiguste rikkuja/te karistamine toimub rikkumise toimumise asukohas ettenähtud karistamise korras ja/või looja poolt valitud asukohas ning viisil.

Veebilehel www.adoma.ee kuvatud sisu, looming ja loomingu sisu on külastajale audiovisuaalseks tarbimiseks. Külastaja ei tohi looja õigusi rikkuda omakasu, kasumlikel, kommertslikel jms eesmärkidel. Veebilehe sisu pole lubatud digitaalselt ega füüsiliselt kopeerida. Külastaja võib verbaalselt ja kirjalikult jagada veebilehe aadressi.

Küsimuste ja päringute korral saata kiri aadressile adoma(a)adoma.ee.

Aitäh!

ADOMA 1983